Genopret velfærden i kommunerne

Enhedslistens forslag vil skaffe op mod 27.000 ekstra skolelærere, pædagoger, ansatte på handicapområdet og i ældreplejen. Se her, hvad det vil kunne betyde for dit lokalområde

Siden finanskrisen begyndte, har skiftende regeringer skåret dybt i velfærden. Den borgernære velfærd i Danmark er under pres over hele linjen – børn og ældre, syge og mennesker med handicap samt i folkeskolen. Det er en skadelig udvikling, som Enhedslisten vil vende helt om.

De fleste steder er billedet det samme: Der er blevet færre penge til at løse opgaverne. Færre ansatte til kerneopgaverne. Mindre tid til borgerne. Og mere administration og dokumentation. Forringelserne er kommet til trods for, at det er netop disse dele af velfærden – uddannelse, sundhed, børn og ældre – som allerflest i befolkningen bakker op om. Konsekvenserne viser sig klart. Flere elever i privatskolerne, flere genindlæggelser i sundhedsvæsenet, mere tvang i psykiatrien, vold og drab på bosteder, uværdige forhold i ældreplejen og pædagoger, der er alene med børnene i vuggestuer og børnehaver. Siden 2010 er der forsvundet 36.000 ansatte i kommunerne. Enhedslisten foreslår derfor en konkret genopretningsplan af velfærden.

Blandt forslagene er:

Læs hele Enhedslistens udspil og baggrundsnotat

Beregningsmetode

Kommuner

Anm.: Den kommunefordelte virkning af det kommunale løft baserer sig på en antagelse om, at bloktilskuddet øges med 10,2 mia. kr. og fordeles efter princippet for statstilskuddet, dvs. efter indbyggertal. Antallet af beskæftigede antages at følge samme fordelingsnøgle på alle områder. Indbyggertallet er 2017-tal. For oplysninger om den samlede virkning på de enkelte områder, se Velfærdsudspil og baggrundsnotat.

Kilde: Egne beregninger pba. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Regioner

Anm.: Den regionsfordelte virkning af det regionale løft antager beregningsteknisk, at bloktilskuddet til regionerne øges med 2,3 mia. kr. Beregningen tager udgangspunkt i 2018-tal.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriet